Eerste kamer beslist: de salderingsregeling blijft 

Het hoge woord is eruit. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling weggestemd. Met een meerderheid van 43 van de 75 senatoren is de afbouw nu officieel van de baan. 

De salderingsregeling bestaat al sinds 2004 en heeft in de jaren dat zonnepanelen nog duur waren samen met landelijke en gemeentelijke subsidies voor een enorme groei gezorgd in het aantal huishoudens en bedrijven dat in zonnepanelen heeft geïnvesteerd. Maar in een land dat wereldkampioen is in het aantal geïnstalleerde zonnepanelen per inwoner is de salderingsregeling niet oneindig houdbaar.

Voordeel door wegstrepen eigen verbruik  

We hebben bij 100% ZONNIG samen met onze klanten al veel profijt gehad van de salderingsregeling, dus enige dankbaarheid is op zijn plek. Tussen 2004 en 2013 is de bovengrens van salderen eerst verlegd van 3.000kWh per jaar naar 5.000kWh en uiteindelijk is in 2013 de bovengrens zelfs komen te vervallen. Iedereen met een kleinverbruikaansluiting mocht sinds 2013 alle opgewekte energie die binnen het eigen verbruik valt op jaarbasis wegstrepen tegen het verbruik, inclusief alle belastingen en opslagen. En voor wat je op jaarbasis meer opwekte dan het totale verbruik, kreeg je alleen het kale elektriciteitstarief voor terug.

Sinds 2013 is het aantal zonnepanelen in Nederland gigantisch gegroeid. En de inkomsten en belastingvoordelen die zonnepanelen-bezitters ontvangen, hebben inmiddels een grote invloed op de kosten van energieleveranciers en de overheidsinkomsten. Daar komt bij dat op zonnige dagen op momenten met weinig vraag juist veel elektriciteit wordt opgewekt en het elektriciteitsnet op veel plekken het aanbod niet kwijt kan. Het werd al snel duidelijk dat de salderingsregeling haar doel had bereikt en op termijn niet meer houdbaar zou zijn.

Flinke groei door mogelijkheid afbouw salderingsregeling

In 2019 kwam het voorstel om de salderingsregeling te vervangen met een terugleversubsidie, maar dit bleek te ingewikkeld. Sindsdien vertellen wij onze klanten altijd dat de salderingsregeling een keer zal worden afgebouwd, en dat het goed is om daar rekening mee te houden. Voor veel mensen was dat vooruitzicht ook een reden om juist niet te wachten met het plaatsen van zonnepanelen, en nog maximaal van de salderingsregeling te profiteren. In die zin heeft de onrust over salderen de groei juist versneld.

Alleen zonnepanelenbezitters profiteren

En die groei is te merken. Op steeds meer dagen is er meer zonne- en windenergie beschikbaar dan er vraag is naar elektriciteit. Door netcongestie neemt de spanning in het elektriciteitsnet dan toe en schakelen omvormers uit of draaien op een lager pitje, maar op die momenten zijn ook de elektriciteitsprijzen voor de energiebedrijven ook vaak heel laag of zelfs negatief. Bij kleinverbruikers met een vast elektriciteitstarief moeten de energiebedrijven de teruggeleverde elektriciteit voor een hoog bedrag inkopen, terwijl ze er bijna niets voor ontvangen of zelfs moeten bijbetalen bij de verkoop. 

Dat zorgt voor hogere elektriciteitstarieven voor iedereen, ook voor de kleinverbruikers zonder zonnepanelen. Deze oneerlijke verdeling van de lasten is een van de redenen om de salderingsregeling af te bouwen. De regeling zou volgens het wetsvoorstel tussen 2025 en 2031 stapsgewijs worden afgebouwd.

Energiemaatschappijen pakken de regie: de terugleververgoeding

Enkele energieleveranciers namen al in 2023 een voorschot op de afbouw van de salderingsregeling door aan klanten met zonnepanelen een terugleververgoeding te vragen. Eigenlijk is dat een abonnement voor het mogen terugleveren. Of door klanten met zonnepanelen geen vast contract voor een aantal jaren meer aan te bieden. Dat leidde tot veel ophef en is een van de oorzaken van de terugval in vraag naar zonnepanelen sinds augustus 2023. Er ontstond bovendien onzekerheid over wat de energieleveranciers zelf aan maatregelen mogen treffen, zo hebben we ook gezien in verschillende afleveringen van TV programma’s als Radar en Kassa. 

Duidelijkheid over de afbouw van de salderingsregeling had rust kunnen creëren, maar nu de afbouw voorlopig van de baan is, blijft de nodige onrust over de contracten met energiemaatschappijen nog even bestaan. Enerzijds is het nu duidelijk dat salderen voorlopig blijft, maar anderzijds zijn zonnepaneelbezitters hierdoor overgeleverd aan de grillen van energiebedrijven.

Wat betekent het behoud van de salderingsregeling voor jou?

Een voordeel van het voorlopig aanblijven van de salderingsregeling is dat je bij een vast contract een hoog teruglevertarief behoudt. Hierbij krijg je dezelfde bedragen voor energiebelasting en BTW terugbetaald als die gelden voor je verbruikstarief.

Een nadeel is dat de energieleveranciers en netbeheerders nu zeer waarschijnlijk meer en stevigere maatregelen gaan treffen tegen het ongebreideld terugleveren op momenten dat er een overschot aan elektriciteit is. Dat betekent hogere terugleverabonnementen en meer uitsluiting van vaste contracten. 

Wat kun je daar zelf aan doen? Wij hebben een aantal oplossingen:

1) Vraagsturing met slim energiemanagement

Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk terug levert aan het net. Als je zonnepanelen bijvoorbeeld op zuidwest liggen en om 14:00 een piek hebben in de opbrengst, zorg er dan voor dat je rond die tijd zo veel mogelijk verbruik hebt, van bijvoorbeeld een laadpaal, de wasmachine en vaatwasser, een elektrische boiler etc. Natuurlijk is het een hoop gedoe om dit handmatig te moeten doen en zelf continu de weersvoorspellingen te checken. Daarom zijn er diverse energiemanagement systemen die dit automatisch voor je doen. De komende maanden delen we hier meer informatie over en maken we deze systemen inzichtelijk op ons Energieplein in Wijchen.

2) Zelf elektriciteit opslaan in een thuisbatterij

De terugleververgoeding die energieleveranciers vragen is afhankelijk van hoeveel je bruto teruglevert aan het net. Hoe meer je overdag over hebt aan zonne-energie, hoe meer je teruglevert aan het net. En hoe meer je teruglevert, hoe hoger de teruglevergoeding die je maandelijks moet betalen. Als je een deel van de (of zelfs alle) opgewekte stroom die je overdag te veel opwekt opslaat in een batterij, en daar ‘s avonds als je thuis komt en de hele nacht je huishouden op draait, dan lever je bruto veel minder terug, en zal je per maand ook een stuk minder terugleververgoeding aan de energieleverancier hoeven betalen. We hebben inmiddels een aantal thuisbatterijen en bedrijfsbatterijen geplaatst en informeren je hier graag over. In onze showroom gaan we de aanwezige omvormer systemen uitbreiden met batterij opslag zodat we deze live kunnen demonstreren.

3) Extra verdienen met een thuisbatterij door handel met elektriciteit

Als je een thuisbatterij gaat gebruiken om met een dynamisch elektriciteitscontract te gaan handelen op de energiemarkt, dan kun je juist gebruikmaken van de wisselende prijzen. Je laadt je accu dan extra op als de prijs laag is, en je ontlaadt deze als de prijs hoog is. 

Dit wordt allemaal automatisch geregeld met een energiemanagement dat daar geschikt voor is. Je hebt dan niets meer te maken met de salderingsregeling of met een terugleververgoeding van een energieleverancier, en je betaalt op jaarbasis alleen energiebelasting over je netto verbruik. Ook mensen zonder zonnepanelen hebben dan geen last van jouw opgewekte zonne energie. 

Er is wel een belangrijk aandachtspunt, namelijk de netcongestie. De dynamische prijzen houden nog geen rekening met waar er geografisch een overschot en een tekort in het net zit. Als er een overschot aan windenergie op zee en zon in Zeeland is en de energieprijs is daardoor negatief, dan moeten niet alle batterijen en laadpalen in Limburg allemaal volop gaan laden, want die energie moet door heel Nederland worden getransporteerd en creëert dan juist congestie. Dit vraagt om meer uitleg, onze adviseurs helpen je daarom graag verder bij eventuele vragen.

Neem contact op voor advies op maat

Het aanblijven van de salderingsregeling lijkt dus een positief bericht voor zonnepanelenbezitters, maar het is niet zo dat alles bij het oude blijft. De energiemarkt wordt nog dynamischer dan die al is, en er komen interessante mogelijkheden om het eigen verbruik en de eigen opwek zelf te sturen door opslag en automatische energiemanagement systemen.

Heb je vragen over de salderingsregeling en wil je informatie over zonnepanelen, batterijen, en energiemanagement, neem dan contact op via ons contactformulier of bel gerust eens naar 024 303 00 38.