Meterkasten


Interesse in een nieuwe meterkast?

Wilt u thuis naast zonnepanelen ook uw meterkast, groepenkast of stoppenkast weer helemaal toekomstbestendig hebben? Ons adviesteam helpt u graag!

De meterkast is het hart van de technische installatie in uw woning, verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit door de woning. We zien een toenemende vraag naar elektrische energie, vooral met de opkomst van zonnepanelen, de verschuiving van gas naar elektriciteit voor verwarming (via warmtepompen of infraroodpanelen) en het opladen van elektrische auto’s thuis. Deze energieverbruikers en -opwekkers kunnen over een langere periode een hoog vermogen vragen of leveren, en soms zelfs gelijktijdig.

Een nieuwe meterkast of kan ik mijn bestaande meterkast uitbreiden?

Bij 100% Zonnig kijken onze adviseurs zorgvuldig naar de bestaande situatie in uw woning. Onze medewerkers zijn opgeleid om in te schatten of de huidige installatie geschikt is voor het toevoegen van zonnepanelen, rekening houdend met uw plannen voor verdere verduurzaming. Een slecht ontwerp kan leiden tot ongewenste uitschakeling van de installatie of in het ergste geval brand. Als de huidige situatie geschikt en uitbreidbaar is, moet u mogelijk een hoofdschakelaar, aardlekautomaat of remautomaat toevoegen.

Als de huidige situatie verouderd of onvoldoende is volgens de geldende NEN1010-normen, zal 100% Zonnig een nieuwe meterkast voor u configureren. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de meterkast volledig naar uw wensen samen te stellen, zodat u verder kunt gaan met uw plannen voor de verduurzaming van uw woning.

De meterkast check is kosteloos en is inbegrepen in het schouwproces tijdens ons adviestraject. De resultaten hiervan kunnen echter gevolgen hebben. Als uw situatie niet voldoet aan de NEN1010-normen, is vervanging van de bestaande installatie noodzakelijk. Het advies zal dringend en dwingend zijn, omdat we streven naar een nette, veilige en normconforme achterlating van de meterkast, die een essentieel onderdeel vormt van de installatie.

Hoe gaat het aanpassen van een bestaande meterkast?

Toevoegen van een Hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar is een schakelaar waarmee het mogelijk is om in één beweging de meterkast en de woning spanningsvrij te maken. De meterkast dient daar volgens de NEN1010-2015 mee uitgerust te zijn. Bij meterkasten van voor 2015 komt het voor dat deze schakelaar niet is toegepast. Wanneer een meterkast verder voldoet aan alle huidige eisen dan zal 100% Zonnig een hoofdschakelaar plaatsen om daarmee de situatie correct achter te laten.

Plaatsing van een Aardlekautomaat
Een Aardlekautomaat is elektrisch beveiligingscomponent wat als functie heeft de technische installaties te beschermen tegen hoge lekstromen, kortsluitstromen en overbelasting van het net. Een aardlekautomaat is een samensmelting van twee componenten, te weten: de aardlekschakelaar en de installatie automaat. De zonnepanelen installatie moet conform de norm worden aangesloten middels een combinatie van een aardlekautomaat en een installatie automaat. De aardlekautomaat combineert die twee in één en neemt daardoor minder ruimte in.

Gebruik van een Remautomaat
Wanneer de bestaande situatie volstaat conform de norm dan zal er gekeken moeten worden naar het optellen van de stromen in de meterkast. Wanneer 100% Zonnig bij u de zonnepanelen komt installeren heeft u naast het net nog een tweede leverancier van stroom, te weten de zonnepanelen. Wanneer u een enkelfase hoofdaansluiting hebt dan is deze al gauw 35 à 40 Ampère, dit is praktisch gelijk aan het afschakelvermogen van de aardlekschakelaars. Wanneer u dus in de woning veel stroom aan het verbruiken bent en de zonnepanelen leveren daarbij ook volop dan kan het zijn dat er meer dan de maximale 40A gaat stromen. De meterkast kan dan ongewenst afschakelen. Om dit te voorkomen installeert 100% Zonnig in deze situatie een remautomaat. Deze zal de zonnepanelen in dit geval afschakelen, dit leidt wellicht tot ongewenst gemiste opbrengsten. Uw woning heeft nog wel stroom van het net. Het alternatief is het plaatsen van een nieuwe meterkast uitgerust met 63A aardlekschakelaars.

De meterkast vernieuwen

In veel situaties zullen we tijdens de schouw een verouderde meterkast tegen komen. Vaak dateert deze uit het bouwjaar van de woning en heeft in de tussenliggende periode verschillende aanpassingen gekregen. In deze situatie heeft 100% Zonnig een overzicht gemaakt in welke situaties we de meterkast nog kunnen aanpassen of zullen moet vernieuwen.

De uitgangspunten om de meterkast aan te passen vind je hierboven. In vele gevallen zal het niet mogelijk zijn om op de bestaande situatie voort te borduren. Er zijn simpelweg te veel afwijkingen aan de bestaande situatie of de wensen voor de toekomst zijn te veeltallig. Om ervoor te zorgen dat de klanten van 100% Zonnig in de toekomst door kunnen met het verduurzamen van de woning configureren wij een nieuw elektrisch hart voor uw woning.

Waar moet dan aan gedacht worden bij een nieuwe meterkast? Om te beginnen met de behuizing, deze dient heel, compleet en voldoende groot te zijn en bestand tegen de warmte die in de kast gegenereerd kan worden. Daarnaast dienen de bussen de hoge stromen goed aan te kunnen, de interne bedrading zal minimaal 6mm2 uitgevoerd moeten zijn. Om de opgetelde stromen in goede banen te leiden worden 63A aardlekschakelaars toegepast. Ook is het belangrijk dat er voldoende posities vrij zijn om in de toekomst extra groepen bij te plaatsen voor bijv. een EV-lader.

Een Energie Management Systemen
Daarnaast zien wij een ontwikkeling naar Energie Management Systemen (EMS). Deze systemen gaan het eigen gebruik van de opgewekte energie aansturen. Als de zonnepanelen veel stroom opwekken of de energieprijs laag is (dynamisch energiecontract) gaat het systeem apparaten aansturen. De warmtepomp laten bufferen, de auto opladen, de thuisbatterij opladen. 100% Zonnig volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal dit ook nemen in het adviesgesprek.

In contact komen met een van onze adviseurs? vul het invulformulier in op onze homepage.

Voor woningeigenaren

Ieder huis en ieder gezin is anders. Wij kijken samen met u naar uw wensen en de mogelijkheden van uw huis voor een plan op maat.

Meer informatie

Voor bedrijven

Energie besparen is mooi, zorgen voor een goede toekomst nog mooier. Van offerte tot subsidie aanvraag, we nemen alle zorgen uit handen.

Meer informatie

Voor scholen en overheden

Schooldaken zijn enorm uitgebreid en groot: door hier zonnepanelen op te leggen, kunt u duizenden euro’s per jaar besparen.

Meer informatie

Voor woningcorporaties

Met slim gebruik van zonnepanelen kunt u zorgen voor een scherper energielabel voor uw woningen. Wat we voor u kunnen betekenen?

Meer informatie

Voor VvE’s

Een collectief park met zonnepanelen op jullie woning? Dat is geen enkel probleem. Naast de aanleg kunnen we ook een stuk van de organisatie uit handen nemen.

Meer informatie

Staat u er niet tussen?

Wilt u gebruikmaken van zonne-energie en staat uw situatie hier niet tussen? De schuiven graag aan om tafel om alle mogelijkheden door te spreken.

Contact opnemen